Saturday, February 12, 2011

Merasa Asing di Tengah Orang-orang saleh

Abud Darda mengingatkan, “Jangan sampai kalian dicela oleh hati orang-orang mukmin tanpa kalian sadari. Tahukah kalian bagaimana hal ini terjadi? Jika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menimbulkan kebencian orang-orang mukmin terhadapnya tanpa dapat ia sadari.”

Jika saudaramu kurang ramah terhadapmu, maka itu karena dosa yang kamu perbuat, maka bertobatlah kepada Allah ta’ala. Jika kecintaan saudaramu bertambah, maka hal itu karena ketaatan yang kamu lakukan, maka bersyukurlah kepada Allah swt.

Jika kamu berbuat dosa, maka bukan saja sikap kurang rahmah yang kamu dapati namun juga penghinaan dan anggapan remeh dari semua makhluk dimuka bumi. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh ketetapan yang disusun oleh Hudzaifah ibnul Yamani yang berbunyi, “Jika suatu kaum tidak menghiraukan hak-hak Allah maka Allah akan mengutus kepada mereka orang yang menghinakan dan menggap remeh mereka.”

Kiranya perkataan al-Umari az-Zahid sangat tepat ketika ia membuktikan validitas ketetapan yang dibuat oleh Hudzaifah tersebut. Al-Umari berkata, “Barang siapa meninggalkan amar ma’ruf nahi munkar karena takut kepada sesame makhluk, maka akan dicabur wibawa ketaatan darinya. Jika ia memerintah anaknya atau pembantunya, nisacaya perintahnya tidak akan dihiraukan dan dianggap remeh.


Dr. Khalid Abu Syadi
Seri Penyegaran Iman

Malang, 8 Rabiul Awal 1432 H
Agus Candra Kurniawan
www.agusckurniawan.blogspot.com

Merasa Asing di Tengah Orang-orang saleh Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Agus Candra Kurniawan